Haberler

Yazdır Twitter Facebook Delicious LinkedIn

Avrupa’da işletmeler 2018 yılında ‘akıllı işçi’ sayısında ciddi bir artış bekliyor

Şirketler, mevcut işgücünü ihtiyaç duyulan bilgi paylaşım araçlarıyla donanmış işgücüyle değiştirmezlerse, müşteri ve gelir kaybıyla baş başa kalacak.

Ricoh Europe, Londra, 11 Kasım 2013Ricoh Europe1 tarafından yaptırılan yeni araştırmaya göre Avrupa’da işletmelerde çalışan ‘akıllı işçi’ (iWorker) sayısının gelecek beş yılda ciddi şekilde artacağı tahmin ediliyor. Bugün Avrupa’daki işletme liderlerinin yüzde 4’ü kadrosunun büyük bir kısmını ‘akıllı işçi' olarak tarif ediyor. Akıllı işçi, işletmenin ve müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayacak gerekli bilgiye 7/24 erişebilen güvenilir ve yetenekli çalışanlar anlamına gelmektedir. Aynı zamanda işletme liderleri önümüzdeki beş sene zarfında ciddi değişimler görüyor. Bu liderlerin yüzde 37’si, işgücünün büyük çoğunluğunun 2018 yılı itibarıyla akıllı işçilerden oluşacağına inanıyor.

Akıllı işçi sayısındaki artış, etkin olmayan bilgi paylaşımının sonuçlarındaki artışla ilişkili olabilir. İşletme liderleri, kendilerine en fazla etkilenmiş olan alanlar sorulduğunda, ilk olarak gelir kaybı (yüzde 49), daha sonra müşteri kaybı (yüzde 43) ve üçüncü olarak da müşteriler konusunda bilgi eksikliği (yüzde 27) şeklinde cevap veriyor.

Bu çalışma aynı zamanda Avrupa işletmelerine akıllı işçi almadan önce üstesinden gelinmesi gereken bazı zorlukların olduğunu gösteriyor. İşletmelerin neredeyse dörtte üçü işyeri içinde ve dışında çalışan üretkenliğini arttıracak yeni teknolojilere yatırım yaparken, bunların büyük bir çoğunluğu da çalışanların işletme kritik bilgilerine daha kolay erişmesi için mevcut süreçlerin tekrar gözden geçirilmesi gerektiğinin altını çiziyor. Bunların yüzde 70’inden fazlası, dokümanlara taşınabilir cihazlardan erişememenin işletmeyi geriye götürdüğüne inanıyor. Üçte ikisi ise, arama fonksiyonlarının uygunsuzluğunun, çalışanları işletmeyi ileriye taşımak için ihtiyaç duydukları bilgileri bulmaktan alıkoyduğunu söylüyor. Ayrıca yüzde 62’si, birbirinden ayrı ve dışarıya kapalı bilgi sistemlerinin bilgi paylaşımına ket vurduğunu söylüyor.

Ricoh Avrupa COO’su (Operasyondan sorumlu en kıdemli yönetici) David Mills, “Akıllı çalışan sayısının ciddi şekilde artacağı tahmin ediliyor. Esas soru işletmeler buna hazır mı? İşletme liderleri, teknolojiyi kullanma biçimlerini optimize etme ve işletme genelinde dışa kapalı bilgi sistemlerini ortadan kaldırma ihtiyaçlarının bugün daha da farkında. Geleneksel çalışma biçimlerini gözden geçirip değiştirmek ve teknolojinin sağladığı değişikleri takip etmek hususları aciliyet taşıyor. Bu değişimler yeni zorlukları beraberinde getirmeye devam edecek.” diyor.

Avrupa’da işletme liderleri akıllı işçi sayısının artışını sağlayacak sıradaki en önemli adımların altını çiziyor. Çalışanların bilgi düzeyini arttıracak en etkili eylemler arasında birinci sırada işbirliği araçlarını kullanmak geliyor. Bu araçlar birden fazla konumda işbirliği ve bilgi paylaşımını sağlıyor. İkinci sırayı birlikte paylaşan husus işletme süreçlerinin optimize edilmesi. Çalışanların çalışma şeklini gözden geçirmek ve kullanılan teknolojiden azami faydayı sağlamak hususlarının yanı sıra bulut bilişime geçiş yapmak bu optimizasyonun bir parçasıdır. Liderler tarafında dördüncü sırada oylanan husus kağıt dokümanların dijital hale geçirilmesi. Dijitale geçiş, mevcut ve geçmiş işletme kritik bilgilerine erişimi kolaylaştırarak daha sonra içinde bulunulacak karar verme sürecine katkı sağlıyor. Bu eylemler işletmelere ciddi faydalar sağlayacak. McKinsey2 tarafından yapılan bir araştırmaya göre, bilgi işçisi sayısı fazla olan şirketlerin (toplam işgücünün yüzde 35’inden fazlası bilgi işçisi olan şirketler) çalışan başına sağladığı ortalama verim, bilgi işçisi sayısı az olan şirketlerinkine (toplam işgücünün yüzde 20’si veya daha azı bilgi işçisi olan şirketler)  kıyasla üç kat daha fazla görünüyor.

Mills sözlerine “Zaman, Avrupa genelindeki kuruluşların geleceğe daha etkin hazırlanmak için kritik işletme ve dokümantasyon süreçlerini optimize etme zamanıdır. Daha büyük yenilik ve teknolojinin sürdürdüğü yenilikler yoldayken, ‘akıllı işçileri’ daha bilgili işgücü olarak tesis etmek, ticari büyümeyi ve iş çevikliğini, verimliliğini, üretkenliğini ve müşteriye çözüm bulmayı arttırmak için elzem bir gereksinim.” şeklinde devam ediyor.

Önemli teknolojik gelişmelerin etkileri hakkında daha fazla bilgi için www.ricoh- europe.com/thoughtleadership sayfasını ziyaret edin.

1Araştırma Coleman Parkes Research şirketi tarafından Mayıs-Haziran 2013 döneminde yapılmıştır.  
2Üretkenlik Mecburiyeti McKinsey, 2010

,

| Ricoh Hakkında|

Ricoh, ofis için görüntüleme ekipmanları, üretim için baskı çözümleri, doküman yönetim sistemleri ve BT hizmetleri alanlarında uzmanlaşan bir küresel teknoloji şirketidir. Merkezi Tokyo'da bulunan Ricoh Group yaklaşık 200 ülke ve bölgede faaliyet göstermektedir. Mart 2013’de sona eren mali yıl itibarıyla, Ricoh Group’un dünya çapındaki satış rakamı 1,924 milyar Yen’i (20 milyar Dolar) bulmuştur.

Şirket gelirinin büyük bir kısmı, insanla bilgi arasındaki etkileşimi geliştiren ürün, çözüm ve hizmetlerden gelmektedir. Ricoh aynı zamanda ödüllü dijital fotoğraf makineleri ve özel endüstriyel ürünler üretmektedir. Kaliteli teknolojisi, eşine nadir rastlanan müşteri hizmet standardı ve sürdürülebilirlik alanında aldığı inisiyatiflerle bilinmektedir.

Ricoh, kurumsal sloganı (düşle. değiştir.) gereği, şirketlerin çalışma şekillerini dönüştürmelerini ve çalışanlarının ortak hayal gücünden faydalanmalarını sağlıyor.

www.ricoh-europe.com sayfasını ziyaret edin.


| Araştırma Hakkında |

Bu çalışma, Ricoh sponsorluğunda Coleman Parkes Research tarafından 2013 yılının Mayıs ve Haziran aylarında gerçekleştirildi.  Çevrimiçi ankete; eğitim, hukuk, kamu hizmetleri/enerji, sağlık, kamu sektörü, bayilik, üretim ve mali hizmetlerden oluşan 8 farklı sektörden 735 üst düzey işletme ve BT karar alıcısı katıldı.  Katılımcılar Birleşik Krallık, İrlanda, Fransa, Almanya, İspanya, İtalya, Hollanda, Belçika, İskandinav ülkeleri (İsveç, Finlandiya, Norveç ve Danimarka), İsviçre ve Rusya'dan seçildi. 


Daha fazla bilgi için lütfen iletişime geçin:
Ricoh Europe PLC
Janice O’Donnell
Tel: +44 (0) 20 7465 1153
E-posta: press@ricoh-europe.com
Ana sayfa: www.ricoh-europe.com
Facebook sayfamızı beğenin: www.facebook.com/ricoheurope
Bizi Twitter’da takip edin: www.twitter.com/ricoheurope
Ricoh medya merkezi için: www.ricoh-europe.com/press

Sayfanın Üstü