Haberler

Yazdır Twitter Facebook Delicious LinkedIn

Avrupa’nın finans hizmetleri kuruluşları işletme kritik dokümanlarını dijital hale getirmek için verdikleri yarışı kazanıyor

Ricoh Europe, Londra, 25 Kasım 2013Ricoh Europe tarafından yaptırılan yeni araştırmaya göre, Avrupa’nın finans hizmeti kuruluşları, ‘büyük boyutlu veri’ fırsatını değerlendirmek adına işletme karar verme süreci için kritik olan kağıt dokümanları dijital hale getirmek konusunda diğer sektörlere kıyasla daha büyük mesafe aldı1. Ankete katılan finans hizmetleri liderlerinin yarısı (yüzde 49) kuruluşlarının işletme kritik verilerinin sadece yüzde onundan azının kağıt halde tutulduğunu söyledi. Eğitim sektöründe çalışan liderlerin yüzde 37’si, sağlık sektöründe çalışan liderlerin yüzde 39’u ve kamu sektöründe çalışan liderlerin yüzde 41’i bu beyanatta bulundu.

Görünen o ki, dijitale geçme kararını kağıt dokümanlardaki bilgilerin atıl halde bulunan ciddi değerinin farkında olduğumuzda veriyoruz. Oysa bu bilgiler, kuruluşların işletme kararlarını daha yaygın biçimde almalarını sağlayabilir. Finans hizmeti liderlerinin neredeyse onda dokuzu  (yüzde 86), yaşanan en son ekonomik gerilemeden bu yana biriken geçmiş verilere erişimin onlara içinde bulunulan gerilemeyi daha iyi yönetme şansı tanıdığını düşünüyor. Bu oran kamu, eğitim ve sağlık sektörleri için sırasıyla yüzde 77, 78 ve 79 olarak karşımıza çıkıyor.

İşletme kritik dokümanlarının dijital hale gelmesi operasyon giderlerini de olumlu etkilemiş. Finans hizmeti kuruluşlarının üçte birinden fazlası (yüzde 35) kağıt bilgi depolama maliyetlerini cironun yüzde beşinin altına düşürdüklerini kaydetti. Kamu, eğitim ve sağlık sektörlerini yine geride bırakan bu oran, bu sektörler için sırasıyla yüzde 13, 11 ve 26 olarak gerçekleşti.

Ricoh Europe’un İcradan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Carsten Bruhn’a göre işletmenin kritik dokümantasyon süreçlerini optimize etmeye odaklanmak, mali ve risk yönetimi alanlarını destekleyerek değerli ticari açılımları ortaya çıkartacak. Verilerin sektör genelindeki verilerle entegre edilmesi halinde, işletmenin geçmiş kritik verilerinden edinilen eğilim ve anlayışlar, tahmin ve yatırım gibi alanlarda verilecek önemli kararları destekleyerek finans hizmeti sektörünün geleceğe iyi hazırlanmasını sağlayabilir.

Finans hizmeti kuruluşlarında çalışan liderlerin, kağıt halde bulunan işletme kritik verilerinin dijital hale getirilmesi konusunda, eğitim, sağlık ve kamu sektöründe çalışan emsallerine kıyasla daha hızlı ilerleme kararı verdikleri görülüyor. Finans hizmeti liderlerinin beşte biri, mensubu oldukları kuruluşların mevcut dokümanları önümüzdeki yıl içerisinde dijital hale getireceğini düşünüyor. Sağlık, eğitim ve kamu sektörlerine kıyasladığımızda bu oran sırasıyla yüzde 7, 7 ve 9 oldu. Sonuç olarak, finans hizmeti kuruluşları tahmini olarak yıllık cironun yüzde beşi ila onu arasında tasarruf sağlayarak doküman maliyetlerini yarı yarıya (yüzde 48) düşürecek.

Bruhn aynı zamanda “Zaman, finans hizmeti kuruluşları için dijital dönüşüm sürecinin bir parçası olarak işletme kritik süreçlerini tamamen optimize edilmesini sağlama zamanıdır.  Ciddi maliyet tasarruflarının yanı sıra, bu durum uzmanların bilgiye hem daha hazır halde erişmelerini hem de bunları geçmişe kıyasla çok daha hızlı paylaşmalarını sağlayacak. Böylece olaylara yanıt verme kabiliyeti ve şirketi içi işbirliği gelişecek. Finans hizmeti kuruluşları, dijital çağda ilerlerken ilgili süreçler, teknoloji ve personelin erişmek zorunda olduğu verilere erişimini inceleyerek kendilerini daha esnek ve rekabetçi bir konuma getirecek.” dedi.

Önemli teknolojik gelişmelerin etkileri hakkında daha fazla bilgi için www.ricoh-europe.com/thoughtleadership sayfasını ziyaret edin.

1Araştırma Coleman Parkes Research şirketi tarafından Mayıs-Haziran 2013 döneminde yapılmıştır.

,

| Ricoh Hakkında|

Ricoh, ofis için görüntüleme ekipmanları, üretim için baskı çözümleri, doküman yönetim sistemleri ve BT hizmetleri alanlarında uzmanlaşan bir küresel teknoloji şirketidir. Merkezi Tokyo'da bulunan Ricoh Group yaklaşık 200 ülke ve bölgede faaliyet göstermektedir. Mart 2013’de sona eren mali yıl itibarıyla, Ricoh Group’un dünya çapındaki satış rakamı 1,924 milyar Yen’i (20 milyar Dolar) bulmuştur.

Şirket gelirinin büyük bir kısmı, insanla bilgi arasındaki etkileşimi geliştiren ürün, çözüm ve hizmetlerden gelmektedir. Ricoh aynı zamanda ödüllü dijital fotoğraf makineleri ve özel endüstriyel ürünler üretmektedir. Kaliteli teknolojisi, eşine nadir rastlanan müşteri hizmet standardı ve sürdürülebilirlik alanında aldığı inisiyatiflerle bilinmektedir.

Ricoh, kurumsal sloganı (düşle. değiştir.) gereği, şirketlerin çalışma şekillerini dönüştürmelerini ve çalışanlarının ortak hayal gücünden faydalanmalarını sağlıyor.

Ayrıntılı bilgi için lütfen www.ricoh-europe.com sayfasını ziyaret edin.

| Araştırma Hakkında |

Bu çalışma, Ricoh sponsorluğunda Coleman Parkes Research tarafından 2013 yılının Mayıs ve Haziran aylarında gerçekleştirildi.  Çevrimiçi ankete; eğitim, hukuk, kamu hizmetleri/enerji, sağlık, kamu sektörü, bayilik, üretim ve mali hizmetlerden oluşan 8 farklı sektörden 735 üst düzey işletme ve BT karar alıcısı katıldı. Finans hizmeti kuruluşlarından 66 kişi ankete katıldı. Katılımcılar Birleşik Krallık, İrlanda, Fransa, Almanya, İspanya, İtalya, Hollanda, Belçika, İskandinav ülkeleri (İsveç, Finlandiya, Norveç ve Danimarka), İsviçre ve Rusya'dan seçildi.


Daha fazla bilgi için lütfen iletişime geçin :
Ricoh Europe PLC
Janice O’Donnell / Jack Gibson
Tel: +44 (0)20 7465 1107 / +44 (0)20 3 033 3766
E-posta: press@ricoh-europe.com
Ana sayfa: www.ricoh-europe.com
Facebook sayfamızı beğenin: www.facebook.com/ricoheurope
Bizi Twitter’da takip edin: www.twitter.com/ricoheurope
Ricoh medya merkezi için: www.ricoh-europe.com/press

Sayfanın Üstü