Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Gelecek bugünden başlar.

Yazdır Twitter Facebook Delicious LinkedIn

İlgili Bağlantılar

Ricoh Group 2015 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu

Ricoh's Sustainability report 2014

Raporu çevrimiçi görüntüleyin ya da Adobe PDF formatında indirin.

  • Avrupa'daki işletmemiz

    Office building and sun.

    Yaptıklarımız, bağlı kaldığımız inançlar, başarılarımız ve bulunduğumuz yerler.

Dünyamız üzerinde yarattığımız etkiye karşı her zaman ilgi gösterdik. Ve işte bu nedenle de Kurumsal Sosyal Sorumluluğumuz (CSR), kurumsal değerlerimizin içine işlemiştir ve faaliyetlerimizin tam kalbinde yer almaktadır. Bizler sadece iyi birer vatandaş olmak istemiyoruz, faaliyetlerimizi sürdürdüğümüz toplumlardaki tüm paydaşlarımızı anlamada ve beklentilerine yanıt vermede mükemmele ulaşmayı amaçlıyoruz. Bu yüzden de kendimizi, dünyanın dört bir yanındaki iş ortaklarımız ve tedarikçilerimizle birlikte hem kurumumuz içinde hem de dışında küresel vatandaşlığın en üst düzeydeki standartlarına erişmeye adadık.

Öncü olma

Sürdürülebilirlik stratejimizi hayata geçirmek için takip ettiğimiz yolu, kurucumuz olan Kiyoshi Ichimura'nın olağanüstü vizyonu döşemiştir ve bu yolun geçmişi 70 yıldan daha uzun süre önce geliştirilmiş olan Kurumsal Felsefesi'ne dek dayanmaktadır. 'Müşterilerimiz adına yenilikler geliştirmek ve dokunduğumuz her bir hayat adına sürdürülebilir iş teamüllerinin peşinde koşmak' şeklindeki çifte amacımız, günümüzde faaliyetlerimizin her alanında yankı yapan bir ifadedir. İşimize yönelik bütüncül bir yaklaşımı takip ederek ve ekonomik, sosyal ve çevresel stratejileri bir bütün olarak ele alarak paydaşlarımızın ihtiyaçlarını dengeleyebilir ve hem günümüzde hem de gelecekte yenilikçi ve karlı bir müşteri odaklı organizasyon yaratabiliriz.

Sayfanın Üstü

Sürdürülebilirliğin Ötesinde

Sürdürülebilirliği, tüm paydaşlar için gelecekte de kalıcılığını sürdürecek değer sunacak bir iş modelinin geliştirilmesi olarak görüyoruz ve çevre üzerindeki etkimizi yönetmenin de ötesine bakıyoruz. Bunu elde edebilmek içinse farklı paydaş gruplarımızın ihtiyaçlarını dengelememizi sağlayan bütüncül bir yaklaşımı benimsedik. Müşterilerimiz için güvenilir ve yenilikçi ürünler ve hizmetleri, hissedarlarımız için kar oluşturmaya odaklanarak üretmeye yönelik fikirler geliştiriyoruz. Bunların tümü de çalışanlarımız için güvenli bir gelecek sunarken değer katmamızı ve çevremizdeki toplulukların kaynaklarını muhafaza etmemizi sağlıyor.

Sayfanın Üstü

İleriye Doğru

Sürdürülebilirlik konusunda üç "P"den oluşan bir yaklaşımı benimsiyoruz: İnsanlar, Gezegen ve Kar. Bu sayede iş modelimizi koruyor ve Kurumsal Sosyal Sorumluluğumuzu, işimizi ve çevresel hedeflerimizi desteklemek amacıyla sürekli olarak geliştiriyoruz.3PS image

Sayfanın Üstü