Toplumumuz

Küresel Düşün, Yerel Hareket Et

Yazdır Twitter Facebook Delicious LinkedIn

İlgili Bağlantılar

Ricoh Group 2015 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu

Ricoh's Sustainability report 2014

Raporu çevrimiçi görüntüleyin ya da Adobe PDF formatında indirin.

  • Çevre

    Green leaf.

    Çevrenin korunması, Ricoh'un kurumsal stratejisinde büyük bir öneme sahiptir.

Fikirler geliştirme, topluluklara fayda sağlama.

Ricoh, fikirler geliştirmek amacıyla yerel, ulusal ve uluslararası iş ortaklarıyla birlikte çalışmaktadır. Çalışanların zamanlarının, faaliyette bulunduğumuz bölgelere önemli değerler katabileceğinin farkındayız. Ayrıca bu tür yerel projelere katılım, personelimizin becerilerini ve uzmanlıklarını topluluklarındaki başka insanlara da fayda sunacak şekilde kullanmalarını sağlamaktadır. Ricoh, çalışanlarının mesai saatlerinin bir kısmını bu tür projelerin gerçekleşmesine ayırmalarına imkan tanımaktadır. 2009 yılında çalışanlarımızın %15'inden fazlası Avrupa'nın çeşitli yerlerindeki topluluk projelerinde görev almıştır.

Sayfanın Üstü

Yaşamları zenginleştirme

1938 yılında, Ricoh'nun kurucusu Kiyoshi Ichimura tarafından belirlenen yönetim felsefesine paralel olarak Ricoh, sunduğu ürünler ve hizmetler ve günlük faaliyetleri yoluyla insanların hayatlarını zenginleştirmenin yollarını aramaktadır.

Uzun yıllardır Avrupa'nın çeşitli yerlerindeki yerel ve ulusal iş ortaklarıyla birlikte çalışarak insanlarımızın becerilerini, enerjilerini ve fikirlerini bir dizi proje ve faaliyet yoluyla topluluklarına aktif bir katkıda bulunmak amacıyla kullanabilmelerini sağladık. Bir yandan birçok proje için finansman sağlarken öte yandan da çalışanlarımızın bu tür projelere katılımı ve bu projelerde görev alması sayesinde yerel topluluklar üzerinde sadece finansal katkı sağlamanın çok ötesinde bir etki bıraktık.

Sayfanın Üstü

Topluluğa Katılım

Ricoh Avrupa CSR Yönetim Komitesi tarafından hazırlanan Topluluğa Katılım* Politikamız, topluluk projeleri için Avrupa çapında uygulamaya konulan seçim kriterlerini esas almaktadır. Desteklemek istediğimiz her tür girişim en azından şu iki kriteri karşılamalıdır:

  • Ricoh Avrupa'nın temel faaliyetlerini ve/veya temel değerlerini tamamlayıcı nitelikte olmak

  • Toplumumuza bir değer katmak

  • Genç ve/veya temel sosyal haklardan mahrum kişilere verilen eğitimle ilgili olmak ve/veya

  • Doğal çevre üzerinde olumlu bir etki yaratmak 

  • Bağlılıklarını arttırmak amacıyla çalışanlarımızın katılımını da içermek

*Topluluğa Katılım, birçok farklı topluluk esaslı projelere, çalışanların gönüllü katılımına, yılın vakfı programlarına, para toplama etkinliklerine, uygun finansman etkinliklerine, vb. atıfta bulunmaktadır.

Sayfanın Üstü

Vaka çalışmaları

2009'da çalışanlarımızın %15'inden fazlası, içinde yaşadıkları toplulukta bir fark yaratılmasına yardımcı olmak amacıyla Avrupa'nın çeşitli yerlerinde düzenlenen topluluk projelerinde görev aldı. Projeler bularak ve personelimize de bu projelerde yer almaları için zaman sağlayarak faaliyette bulunduğumuz her bir bölgeye yönelik bağlılığımızı göstermekteyiz.

Sayfanın Üstü