Personelimiz

Yenilik İçeriden Başlar.

Yazdır Twitter Facebook Delicious LinkedIn

İlgili Bağlantılar

Ricoh Group 2015 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu

Ricoh's Sustainability report 2014

Raporu çevrimiçi görüntüleyin ya da Adobe PDF formatında indirin.

  • Çevre

    Green leaf.

    Çevrenin korunması, Ricoh'un kurumsal stratejisinde büyük bir öneme sahiptir.

Ricoh'da çalışanlarımızın her birinin mevcut öz niteliklerini zenginleştirme ve yeni beceriler geliştirme fırsatlarına sahip olduklarından emin oluruz. CSR stratejimizin bir parçası, gelişime yönelik üç çatallı yaklaşım olan "3P"yi (İnsan, Kar, Gezegen) kapsamaktadır. Ve 2010 yılında Institute of IT Training, kurum içi eğitim bölümümüz olan Ricoh Akademisi'ni üç ödülle ödüllendirmiştir: Yılın Eğitmeni, Yılın Eğitim Departmanı ve Yılın Personel Gelişim Programı.

En Önemli Kaynağımız

Herkese saygıyla davranarak müşterilerimiz için en iyi sonuçları sunmaya çabalıyoruz. Farklılıkları kucaklıyor ve çalışanlarımızın heyecan duyduğu, kendilerini zorladıkları, yaratıcı olabildikleri ve kendi rolleri içinde büyüdükleri bir ortam sunuyoruz. Ayrıca çalışanlarımıza fikirlerini açıkça paylaşabilecekleri ve bu fikirlerini daha da ileriye taşıyabilecekleri bağımsız bir ortamda çalışabilecekleri bir öğrenim kültürü de sunuyoruz.

Sayfanın Üstü

Açık Diyalog Politikası

Çalışanlarımızın söyledikleri bizim için önemlidir. Bu nedenle de Avrupa Çalışan Forumu veya yıllık Çalışan Anketimiz gibi ortamlar ile açık diyaloğu teşvik ediyoruz. Yönetim stratejilerimizi ve süreçlerimizi sürekli olarak gözden geçirirken personelimizi bu sürece aktif olarak dahil etmek ve çalışanlarımızı Ricoh Grubu çapında aktif bir şekilde temsil etmek için bunları kullanıyoruz.

Sayfanın Üstü

Topluluk Önemlidir

2009'da çalışanlarımızın %15'inden fazlası, içinde yaşadıkları toplulukta bir fark yaratılmasına yardımcı olmak amacıyla Avrupa'nın çeşitli yerlerinde düzenlenen topluluk projelerinde görev aldı. Ve projeler bularak ve personelimize de bu projelerde yer almaları için zaman sağlayarak faaliyette bulunduğumuz her bir bölgeye yönelik bağlılığımızı göstermekteyiz.

Sayfanın Üstü