Biyoçeşitlilik

İşletmesel ve sosyal yardım ile biyoçeşitliliği muhafaza etmek.

Yazdır Twitter Facebook Delicious LinkedIn

İlgili Bağlantılar

Ricoh Group 2015 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu

Ricoh's Sustainability report 2014

Raporu çevrimiçi görüntüleyin ya da Adobe PDF formatında indirin.

Ricoh Group, çevre koruma aktiviteleri ile iş yönetimini birleştirir. Küresel çevre koruma bilincinin, küresel vatandaş olarak hepimizin doğal bir sorumluluğu olduğunu kabul ediyoruz. Küresel çevrenin bizden iki talebi olduğuna inanıyoruz: Bunlardan biri; ticari faaliyetlerimizin ve ürünlerimizin çevre üzerindeki etkilerini azaltmak; ikincisi ise, küresel çevrenin kendi kendine geri dönüşüm kapasitesini korumak ve arttırmak.

Genel Bakış

Ricoh Group’un biyolojik çeşitlilik koruma aktiviteleri, Çevreci Sivil Toplum Örgütleri ve dünyanın her yerinden yerel topluluklar ile Orman Ekosistemi’ni Koruma Projesi’ne başladığımız 1999 yılında hayata geçirilmiştir.

Ricoh’un alanı kendi arazisinde bulunan dünya üzerindeki tüm ofisleri, yerel biyolojik çeşitliliği koruyup geliştirmek amacıyla, 2011 – 2013 iş stratejisi altında belirlenen çalışmalarda faaliyet gösteriyor.

Ricoh, çevre üstündeki olumsuz etkileri en az indirmek amacıyla, 2009 yılında Group Biyolojik Çeşitlilik Politikası'nı tanıttı.

Ricoh personeli, küresel bir bakış açısıyla, 1999 yılından bu yana biyolojik çeşitliliği koruma etkinliklerine katılmaktadır. Ricoh personeli, çalıştığımız coğrafik bölgelerin korunması ve biyolojik çeşitliliğini geliştirmek amacıyla, Çevre Gönüllüsü Lideri Geliştirme Programı’ndan BM Eko-Eylem Günü'ne kadar katılım gösteriyor.

Sayfanın Üstü