Sürdürülebilir Toplum Kavramı

Yazdır Twitter Facebook Delicious LinkedIn

Ricoh Grubu'nun hayalini kurduğumuz organizasyonun halini alabilmesi için sadece Grubun sürdürülebilir bir toplum yaratma yolundaki değişiklikleri fark etmesi değil aynı zamanda toplumun da bir bütün olarak bu değişiklikleri fark etmesi gerekir. 1994 yılında bu değişikliği teşvik etmek amacıyla Kuyrukluyıldız Dairesi'ni oluşturduk. Kuyrukluyıldız Dairesi, sadece bir üretici ve satış şirketi olarak Ricoh Grubu'nun kapsamını içermez aynı zamanda faaliyetlerimizin aşağı ve yukarı yönlü işlemleri de dahil olmak üzere ürünlerimizin yaşam döngüsünün tamamını içeren, çevre üzerindeki etkilerimizi azaltmaya yönelik programımızın daha büyük bir resmini sunar. Bir ürünün yaşam döngüsünün başlangıçtaki safhalarına katılımları nedeniyle Ricoh gibi üreticilerin çevre üzerindeki etkileri azaltmaya önemli katkılarda bulunabilecekleri bilinciyle tüm faaliyetlerimizi Kuyrukluyıldız Dairesi'ni göz önüne alarak gerçekleştiriyoruz.

Kuyrukluyıldız Dairesi'nin Akışı

Aşağıdaki grafikte yer alan her bir daire, sürdürülebilir bir toplum geliştirilmesine yardımcı olabilecek iş ortaklarımızı temsil ediyor. Malzeme tedarikçisi tarafından doğal ortamdan hasat edilen yeni kaynaklar (sağ üst), üstteki güzergah boyunca sağdan sola doğru hareket ederek bir ürün halini alacak ve nihayetinden de kullanıcılara (müşteriler) ulaşacaktır. Kullanılmış ürünler ise aşağıdaki güzergahı soldan sağa takip edecektir.

Comet flow diagram thumbnail

 
 
 

Sayfanın Üstü

1. Kullanım ömrünün tüm aşamalarında toplam çevresel etkiyi belirleme ve azaltma

Ürünün tüm kullanım ömrü boyunca neden olduğu çevresel etkiyi azaltmak için, işletme sürecinden nakliyata kadar her aşamada Ricoh Group, tedarikçiler, müşteriler ve geri dönüştürme şirketleri gibi tüm ilgili taraflarca uygulanan etki derecesini belirlemeliyiz.

Bu aşamaların tümünü kapsayan Sürdürülebilir Çevresel Yönetim Bilgi Sistemini kullanarak, çevre teknolojisinin gelişimini destekleyecek çevresel etkiyi belirliyoruz. Toplam çevresel etkiyi azaltmaya çalışarak ürünlerimizi yeniden kullanıyor ve geri dönüştürüyoruz.

Sayfanın Üstü

2. Dahili döngünün geri dönüşümüne ve çok sıralı bir geri dönüşüm sisteminin desteklenmesine öncelik verme

Kaynaklar, ürün olarak üretildiklerinde ve müşteriler tarafından kullanıldıklarında daha fazla ekonomik değere sahip olurlar. Ricoh Group, kullanılan ürünleri en yüksek ekonomik değerlerine geri döndürmek için Kuyruklu Yıldız Çemberinin dahili döngüsü olarak ifade edilen ürün ve parçaların yeniden kullanımı ve geri dönüşümüne öncelik verir.

Bir parça bir üründe yeniden kullanılamıyorsa bu parçayı geri dönüşümde malzeme olarak kullanırız. Böyle durumlarda, malzemeyi mümkün olduğunca yüksek kalitede bir malzemeye dönüştürmek veya bu malzemeyi kapalı geri dönüşüm döngüsü sisteminde ya da Grup içerisinde kullanılacak ve daha fazla ekonomik değer kazandıracak geri dönüşüm malzemeleri olanağı sunan bir sistemde geri kazandırmak için elimizden geleni yapıyoruz.

"Çok sıralı geri dönüşüm sistemi" aracılığıyla geri dönüşüm işlemini mümkün olduğunca çok sık tekrarlayarak yeni malzeme ihtiyacını ve üretilen atık hacmini azaltıyoruz.

  • Daha ekonomik, akılcı geri dönüşüm
    Sürdürülebilir bir toplumda kullanılan ürünler atık olarak değerlendirilmemeli aksine değerli kaynaklar olarak görülmelidir. Orijinal üretim ve pazarlama aşamalarının yanı sıra, üretim sonrası kullanım aşamalarının karşı istikametinde ürün ve para akışına yönelik bir geri dönüşüm sistemi geliştirilmelidir.
    Yükseltilmiş bir tasarımdan faydalanan Ricoh Group, parçaları üretimde tekrar tekrar yeniden kullanabileceği bir sistem kurdu. Geri dönüşüm şirketleri ile ortaklaşa olarak geri dönüşüm kaynaklarının kalite gelişimi, yeniden kullanma ve geri dönüşüm için gerekli maliyet ve kullanılan enerjinin en aza indirgenmesi gibi konular üzerinde çalışıyoruz. Bu açıdan, çevreye daha az etkisi olan daha ekonomik ve akılcı bir geri dönüşüm sistemini destekliyoruz.

  • Geri kazanılan ürünlerin daha fazla kullanılmasıyla yeni kaynak ihtiyacının azaltılması
    1994'te Kuyruklu Yıldız Çemberinin başlatılmasıyla, Ricoh Group, kaynakların daha verimli şekilde kullanılmasına olanak sağlayan kullanılmış ürünlerin pazara geri kazandırılması veya yeniden sokulduğu bir sistemi geliştirdi. Bazı mineral kaynaklarının yakın gelecekte tükenebileceği ihtimali göz önüne alındığında, daha fazla kaynak gereksinimi olması durumunda üretim türleri sürdürülemeyebilir.
    Ricoh Group yeni üretim yöntemi için çalışmalarına hız verecek, bu sayede geri dönüşüm sistemi ile hem kaynakların değeri maksimize edilecek hem de üretim aşamasında yeni kaynak kullanımı büyük ölçüde azaltılmış olacak.

Sayfanın Üstü

3. Her aşamada bir ortaklık kurma

Ortaklar arasındaki yakın iletişim ve bilgi paylaşımı, çevresel etkinin büyük ölçüde azaltılması için önemlidir.

Ricoh Group, ürünün kullanım ömrünün her aşamasında taraflarla kurduğu ortaklıklar ile iş alanlarındaki çevresel etkisini azaltmak için çaba göstermektedir. Malzeme ve parça üreticileri ile işbirliği içerisinde, çevreye duyarlı maddelerin azaltılması, ulaşım ve yeşil pazarlama alanında verimlilik artışı gibi girişimler yer almaktadır.

Ayrıca müşterilerimize ofislerinin çevresel etkisini azaltmaları konusunda önerilerde bulunuyoruz. Bu aktivitelerle ve yerel topluluklarla birlikte çalışarak toplanmış bilgi ve uzmanlıklar açıklanarak Ricoh Group, toplumun genelinin çevresel etkisini azaltmasına yardımcı olur.

Ricoh Group 2014 Yılı Sürdürülebilirlik Raporunu çevrimiçi görüntüleyin ya da PDF olarak indirin.

Sayfanın Üstü