Sürdürülebilir Çevresel Yönetim

Kârlılığı artırırken çevresel etkileri azaltmaya yönelik dengeli bir yaklaşım.

Yazdır Twitter Facebook Delicious LinkedIn

İlgili Bağlantılar

Ricoh Group 2015 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu

Ricoh's Sustainability report 2014

Raporu çevrimiçi görüntüleyin ya da Adobe PDF formatında indirin.

Çevresel yönetim, kim olduğumuzun önemli bir unsurudur ve tüm temel faaliyetlerde göz önünde bulundurulur. Küresel vatandaşlar olarak kaynakların korunmasını desteklemek, kirliliğin önlenmesini geliştirmek, geri dönüşüm fırsatlarını azami seviyeye çıkartmak ve çevresel teknolojilerin geliştirilmesine yönelik müşteri odaklı bir yaklaşımı savunmak amacıyla faaliyetlerimizin her aşamasında aktif bir rol üstleniyoruz.

Kaynakların Korunması ve Geri Dönüşüm

Yaşam döngüsü tasarım sistemimiz sayesinde bileşen kullanımını asgari düzeyde tutuyor ve Bitkisel Bazlı Plastikler ve Biyokütle toner gibi alternatif kaynaklara yatırım yapıyoruz. Cihazları daha küçük, daha basit ve daha hafif yapmaya çalışıyoruz ve geri dönüşüm de bileşen tasarımında temel bir özellik olmaya devam ediyor.

Her bir Ricoh ürünü, malzemelerin tamamen sürdürülebilir bir şirket olma amacımızla paralel bir şekilde geri dönüşümü ve yeniden kullanımıyla başlar ve biter. Bu strateji, kendi paylarına düşeni yapmada Ricoh ile birlikte her bir paydaşın nasıl çalıştığını gösteren bir bütüncül çerçeve çalışma şeklinde hazırlanan Kuyruklu Yıldız Dairesi'nde gösterilmektedir. Sustainability and environmental features of Ricoh - a quick guide. Our actions are centered on all product parts being designed and manufactured in a way that allows them to be recycled or re-used.

  • Ricoh'nun sürdürülebilirlik ve çevresellik özellikleri - hızlı rehber. Tüm ürün parçalarının geri dönüştürülmesine veya yeniden kullanılmasına imkan tanıyan bir şekilde tasarlanıp üretilmesi, çalışmalarımızın merkezini oluşturur.

  • Katı atık sahasına sıfır atık - Avrupa'daki (İngiltere ve Fransa) tüm Ricoh fabrikaları 2001'den bu yana katı atık sahasına sıfır atık göndermeyi yani %100 kaynak geri kurtarma oranına sahip olmayı ve katı atık sahasına herhangi bir atık göndermemeyi amaçlamaktadır. 

  • Ricoh'nun toner kartuşları, yollardaki trafik dubaları, sepetler, bahçe saksıları ve binicilik ekipmanları gibi birçok farklı ürüne dönüştürülebilmektedir.

  • Yeşil seri makineler: bunlar, yaşam ömürleri boyunca %40 oranında daha az karbon emisyonu üreten ve ikinci kez kullanılmak üzere yeniden imal edilen makinelerdir.

  • Ocak 2009'da uygulamaya konulan Sayfa Başına Öde Yeşil danışmanlık, mevcut maliyetleri, CO2 emisyonlarını ve etkilerini analiz etmek ve hesaplamak ve bunları azaltmaya yönelik bir çözüm önermek suretiyle şirketlerin faaliyetlerinde ve kullandıkları enerjide önemli tasarruflar yapmasını sağlamaktadır.

  • Müşteriler, Toplam Sahip Olma Maliyeti'ni en verimli hale getirmek suretiyle enerji giderlerinde ve CO2'de %30'a varan tasarruf elde edebilmektedir.

 Parça geri kullanımı: Kullanılmış parçaları, sarf malzemelerini ve ömrünün sonuna gelmiş ekipmanları geri kurtarmak için tersine lojistik kullanmaktayız ve bu taktik, malzeme geri kurtarma oranlarını arttırmak ve hammadde talebini azaltmak isteyen tüm satış şirketlerinde uygulanmaktadır.

Sayfanın Üstü

Enerji Tasarrufu ve Küresel Isınmanın Önlenmesi

Elektrik üretimi için güneş enerjisini ve diğer yenilenebilir enerjileri aktif bir şekilde kullanmaktayız. Ayrıca üretim süreçlerindeki yenilikler sayesinde de "düşük karbon üretimi" hedefini gerçekleştiriyoruz ve çevre üzerindeki etkilerini azaltmaya yönelik önlemlerinde de tedarikçilerimizi destekliyoruz.

Dağıtım aşamasında dağıtım verimliliğini arttırmaya yardımcı olmak için CO2 emisyonlarına dair bilgileri doğru bir şekilde takip ediyoruz.

Sayfanın Üstü

Çevre Kirliliğinin Önlenmesi

Ricoh, sadece çevre üzerindeki değil insan sağlığı üzerindeki etkileri de kapsayan bir risk yönetimi uygulamaktadır. Örnek:

Tehlikeli Maddelerin Kısıtlanması (RoHS): Elektrikli ve elektronikli ürünler, RoHS yönetmeliklerinde tanımlanan altı tehlikeli maddeyi içeriyorlarsa piyasaya sürülmemelidirler.

Ricoh sadece ürünlerinin RoHS'ye uyumlu olmasını sağlamakla kalmamakta halihazırda kapsam dahilinde olmayan altı farklı maddeyi daha yasaklamaktadır.

Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzin Verilmesi ve Kısıtlanması (REACH): Bu standart, faaliyetlerde kullanılan tüm kimyasal maddelerin kaydedilmesini ve yönetilmesini gerektirir. Ricoh ise tedarik zinciri çapında katı bir Kimyasal Madde Yönetim Sistemi uygulayarak bu alanda daha da ileriye gitmiştir.

Sayfanın Üstü