Ricoh'un Organizasyonel Değişim Yönetimi

Yazdır Twitter Facebook Delicious LinkedIn

Organizasyonel değişim yönetimi birçok hizmet bağlantısının olmazsa olmazlarındandır. Yeni teknolojiler, iş akışları ya da süreçleri uygulamaya konduğunda uzun vadeli başarıyı elde etmek için organizasyon ve çalışanlarının değişiklikleri kavraması ve bunlara ayak uydurması gerekir. Küresel danışman ekibimiz direnci teşhis ederek, çalışanları değişim süreci üzerinden dönüştürerek ve etkili bir değişim yönetimi planı geliştirerek bu durumu destekler.

Organizasyonel değişim yönetimi uzmanlarımız değişimin insani yönü ile ilişkisi olan süreçleri belirlemek ve değerlendirmek için kanıtlanmış bir metodoloji uygular. Çalışanların uygulamaya yönelik deneyimlerine odaklanarak işletmenizdeki dönüşümün kontrol, kalite ve performanstan ödün vermeden gerçekleşmesi için etkileşimin azami seviyede olmasına yardımcı oluruz. Bu da uygulama esnasında karşılaşılan riskleri azaltabildiğimiz, alışma hızını artırabildiğimiz ve sürdürülebilir başarı için bir yol haritasını devreye sokabildiğimiz anlamına gelir.

Neler yapıyoruz:

rocm-bullet-blue-1

Anlama ve Değerlendirme

İnsanlar üzerindeki önemli etkileri, kültürel dirençleri ve etkileri belirleyerek - değişimi sunmak için gereken destek dahil - dönüşümün başarısını etkileyecek olan organizasyonunuzun güçlü yanları, mevcut teknolojisi ve süreç boşluklarını göz önünde bulundururuz.
rocm-customer-image
rocm-bullet-blue-2

Geliştirme ve Tasarlama

Ardından organizasyona ilişkin hedefleriniz ile uyumlu strateji ve planlar geliştirir, dönüşüm esnasında çalışanlarınıza destek olur ve genel bir değişim yönetimi stratejisi belirleriz. O esnada eğitim ihtiyaçlarını belirler, iletişim planları geliştirir, hazır olma değerlendirmeleri yapar ve iştirakçi katılım stratejisi ve risk değerlendirme planı geliştiririz. 
rocm-bullet-blue-3

Dönüştürme ve Uygulama

Bu aşamada bu strateji ve planları size sunar, dönüşüme ilişkin değişiklikleri benimseyebilmeleri için çalışanlarınız ile birlikte çalışırız. Ayrıca yeni süreçler ve iş akışları ile çalışan yeterliliğini ölçen belirlediğimiz ölçütleri sürekli gözden geçiririz.
rocm-bullet-blue-4

Yönetim ve Ölçme

Bu aşamada liderler ve çalışanlar gözle görülür eylemlerde bulunur, değişimi benimseme ihtiyacını anladıklarını gösterir ve değişimi benimsemeye yönelik destekte bulunur. Biz mevcut ve geleceğe dönük değişikliler için ihtiyaç duyulan kabiliyetleri geliştirir ve uygulamaya koyarken iştirakçiler de yeni çalışma yöntemi için gereken yeni kabiliyetleri benimser ve yeni beceriler edinir.
rocm-bullet-blue-5

İyileştirme ve Sürdürme

Bu son aşamada değişiklik artık yeni norm halini almış olur. Kişilerin yeni çalışma yöntemlerine ilişkin rahatlığını artırmak için iç görüler ve yaklaşımlar belirlenir, göze çarpan sorunlarla ilgilenilir ve aktif olarak etkileşimdeki çalışanlar diğerleri ile deneyimlerini paylaşır ve çalışanları yeni çalışma yöntemi için hazırlar.