Çerez Politikası

Ricoh, bu siteyi kullandığınızda size daha iyi bir deneyim sunmak için çerezler gibi veri toplama araçları kullanır. Bu ayarları nasıl değiştirebileceğinizi ve çerezler hakkında daha fazla bilgiyi buradan alabilirsiniz.

Son Kullanıcı Lisans Anlaşması

İlgili lisans şartlarının bir kopyası için lütfen ürünle birlikte verilen dokümanlara ve diğer bilgilere başvurun, ya da lütfen Ricoh ile iletişim kurup lisans şartlarının bir kopyasını isteyin.

www.ricoh-support.com sitesinde sunulan indirmeler ("Yazılım") Ricoh Ürünleri desteği içindir. Yazılım Ricoh Europe PLC, 20 Triton Street, London, NW1 3BF, United Kingdom (“Ricoh”)'ya ya da Ricoh'ya Yazılım alt lisansı veren üçüncü bir tarafa aittir.

Siz, son kullanıcı, Yazılımı bu Anlaşmanın şartlarına uygun olarak kullanmalısınız. Yazılımı bir bilgisayara yükleyerek bu şartları yerine getirmeyi kabul etmiş sayılırsınız. Bu Anlaşmanın şartlarını kabul etmiyorsanız Yazılımı hiçbir bilgisayara yüklemeyebilirsiniz.

Lisans verme
Yazılımı, Yazılımın yapıldığı Ricoh ekipmanı ile kullanabilirsiniz. Yazılımı, ekipmana elektronik erişime izin veren herhangi bir bilgisayarda kullanma izniniz vardır. Yazılımı kiralama, satma, ya da başka bir şekilde dağıtma veya bu lisans altındaki haklarınızı üçüncü bir şahısa devretme izniniz yoktur.

Kabul etme
Yazılımı indirerek bu Anlaşmanın şartlarını kabul etmiş sayılırsınız.

Süre
Bu lisans sonlandırılana kadar etkin kalır. Bu Anlaşmanın şartlarına uymazsanız Ricoh hemen lisansı sonlandırır. Sonlandırıldıktan sonra gecikme olmadan Yazılımın ve dokümanlarının tüm kopyalarını imha etmeniz gerekir.

Yazılımın Sahipliği
Yazılımın mülkiyeti ve sahipliğinin her zaman Ricoh veya Ricoh'ya Yazılımın alt lisans hakkını veren üçüncü taraf satıcı tarafından korunacağı bu Anlaşmanın açık şartıdır.

Kopyalama
Yazılım ve dokümanları telif hakkı altındadır. Operasyonel güvenlik için gereken kopyalar dışında yazılımın kopyalarını yapamazsınız ve başkalarının yapmasına izin veremezsiniz. Bu amaç için en fazla üç kopya yapılabilir. Bu tür kopyalar bu Anlaşmanın şartlarına tabidir. Yazılım ve/veya dokümanlarının tamamında ya da bir kısmında değişiklik, uyarlama, birleştirme, tercüme etme, ters mühendislik, geri derleme, parçalara ayırma ya da Yazılım ve/veya dokümanlarından türeyen eserler oluşturma yapılamaz. Yazılımın ve/veya dokümanlarının telif hakkı ihlâli, yetkisiz aktarımı,  çoğaltılması veya kullanılmasından dolayı yasal olarak sorumlu tutulabilirsiniz. Birbiri ile uyumlu olması için ters mühendislik ya da geri derleme gerekirse, lütfen Ricoh ile iletişim kurun.

Garantiler
Ricoh, Yazılım ve/veya dokümanları konusunda hiçbir şekilde garanti vermez. Tüm dosyalar, sürücüler ve diğer materyaller "olduğu gibi" sağlanır.

Feragatname
Ricoh, geçerli yasa altında açık veya ima edilen bütün garantilerden, ancak bunlarla sınırlı olmayan, özel bir amaç için pazarlanabilirlik ve uygunluk için ima edilen garantilerden bütünüyle feragat eder. 

Sorumluluk
Ricoh bu Yazılımda ve/veya dokümanlarında olabilecek hatalar, ya da kâr kayıpları, veri kaybı, uyumsuzluk, bozulma, fırsat kayıpları, ve böylesi hataların sonucunda oluşabilecek dolaylı ya da arızi zararlar için sorumlu tutulamaz. Geçerli yasa altında Ricoh Yazılımın kullanımından ya da kullanılamamasından doğacak her türlü zarar için sorumluluğu bütünüyle reddeder.

Yayılmasını önleme
Yazılımı normal, nükleer, kimyasal, biyolojik silahların ve/veya misil teknolojisinin üretimi ve kullanımı için araştırma ve geliştirme faaliyetleriyle ilgili olan hiçbir firmaya, kuruluşa, ve/veya şahısa satamazsınız, devredemezsiniz ve başka bir şekilde kullanılmasını sağlayamazsınız.

Bölünebilirlik
Bu Anlaşmanın herhangi bir parçası ya da hükmü uygulanamaz kılınırsa ya da herhangi bir yargı merciinin geçerli yasası ile ihtilaf içinde olursa, kalan parçaların ya da hükümlerin geçerliliği etkilenmeyecektir.

Tabi Olunan Kanun
Bu anlaşma Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre yönetilir ve yorumlanır.

Yetkili Mahkemeler
Bu Anlaşma ile ilgili olarak ortaya çıkan tüm ihtilaflar, Türkiye'deki yetkili mahkemelerin münhasır yargı yetkisine sunulacaktır.