Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi
End User License Agreement

Son Kullanıcı Lisans Anlaşması

İlgili lisans koşullarının bir kopyası için lütfen ürünle birlikte verilen belgelere ve diğer bilgilere bakın veya lütfen Ricoh ile iletişime geçerek lisans koşullarının bir kopyasını isteyin.

Web sitemizde ("Yazılım") sunulan indirmeler, Ricoh Ürünlerinin desteklenmesi içindir. Yazılımın mülkiyeti Ricoh Europe PLC, 20 Triton Street, Londra, NW1 3BF, Birleşik Krallık'a (“Ricoh”) veya Ricoh'a Yazılımın alt lisansını verme hakkını veren üçüncü bir tarafa aittir.

Siz, son kullanıcı olarak, Yazılımı bu Anlaşmanın şartlarına göre kullanacaksınız. Yazılımı herhangi bir bilgisayara yükleyerek bu şartlara bağlı kalmayı kabul etmiş olursunuz. Bu Anlaşmanın şartlarını kabul etmiyorsanız Yazılımı herhangi bir bilgisayara yükleyemezsiniz.

Lisansın verilmesi

Yazılımı, üzerinde kullanılmak üzere üretildiği Ricoh ekipmanıyla kullanabilirsiniz. Yazılımı, ekipmana elektronik erişime izin veren herhangi bir bilgisayarda kullanmanıza izin verilmektedir. Yazılımı kiralamanıza, satmanıza veya başka şekilde dağıtmanıza veya bu lisans kapsamındaki haklarınızı üçüncü bir tarafa devretmenize izin verilmez. 

Kabul
Yazılımı indirdiğinizde bu Anlaşmanın şartlarını kabul etmiş sayılırsınız.

Süre
Bu lisans, feshedilene kadar geçerlidir. Bu Anlaşmanın şartlarına uymamanız durumunda Ricoh lisansı derhal feshedecektir. Feshin ardından, Yazılımın tüm kopyalarını ve belgelerini hemen imha etmeniz gerekir.

Yazılımın Sahipliği
Yazılımın sahipliğinin ve mülkiyetinin her zaman Ricoh'a veya Ricoh'a Yazılıma alt lisans verme hakkı veren üçüncü taraf satıcıya ait olacağı, bu Anlaşmanın açık bir koşuludur.

Kopyalama
Yazılım ve yazılıma ait belgelerin telif hakkı saklıdır. Operasyonel güvenlik açısından gerekenler dışında, yazılımı herhangi bir biçimde kopyalayamaz veya başkalarının kopyalamasına izin veremezsiniz. Bu amaçla en fazla üç kopya yapılabilir. Bu türdeki herhangi bir kopya bu Anlaşmanın koşullarına tabidir. Yazılımın tamamını veya bir kısmını ve/veya belgelerini değiştiremez, uyarlayamaz, birleştiremez, tercüme edemez, tersine mühendislik yapamaz, kaynak koda dönüştüremez, parçalara ayıramaz veya bunların türevi çalışmalar oluşturamazsınız. Yazılımın ve/veya belgelerinin herhangi bir telif hakkı ihlalinden, yetkisiz aktarımından, çoğaltılmasından veya kullanılmasından yasal olarak sorumlu tutulabilirsiniz. Eğer uyumluluk amacıyla tersine mühendislik veya kaynak koda dönüştürme gerekiyorsa lütfen Ricoh ile iletişime geçin.

Garantiler
Ricoh, Yazılım ve/veya belgeleriyle ilgili olarak hiçbir garanti vermez. Tüm dosyalar, sürücüler ve diğer materyaller "olduğu gibi" sağlanır.

Sorumluluk Reddi
Ricoh, ticarete elverişlilik ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zımni garantiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla açık veya zımni tüm garantileri, yürürlükteki kanunlar kapsamında mümkün olan en geniş ölçüde reddeder.

Sorumluluk
Ricoh, Yazılımda ve/veya belgelerinde yer alan hatalardan veya bu tür hataların sonucu olarak ortaya çıkan kâr kaybı, veri kaybı, uyumsuzluk, enfeksiyonlar, kaçan fırsatlardan veya bunların sonucu olarak ortaya çıkan tesadüfi zararlardan sorumlu tutulamaz. Yürürlükteki kanunlar kapsamında Ricoh, Yazılımın kullanılmasından veya kullanılamamasından kaynaklanan zararlara ilişkin herhangi bir sorumluluğu mümkün olan en geniş ölçüde reddeder.

Nükleer silahların yayılmasının önlenmesi
Yazılımı, geleneksel, nükleer, kimyasal, biyolojik silahlar ve/veya füze teknolojisi üretimini araştıran veya geliştiren veya kullanan herhangi bir firma(lar)a, herhangi bir kuruluş(lar)a ve/veya herhangi bir kişi(ler)e satamaz, aktaramaz veya başka bir biçimde kullandıramazsınız.

Bölünebilirlik
Bu Anlaşmanın herhangi bir kısmı veya hükmünün uygulanamaz hale gelmesi veya herhangi bir yargı bölgesinin yürürlükteki kanunlarıyla çelişmesi halinde, geri kalan kısım veya hükümlerin geçerliliği bundan etkilenmeyez.

Uygulanabilir yasa
Bu Anlaşma İngiltere yasalarına göre yönetilir ve yorumlanır.

Yetkili Mahkeme
Bu Anlaşmayla bağlantılı olarak ortaya çıkan tüm anlaşmazlıklar, İngiltere'deki yetkili mahkemenin münhasır yargılama yetkisine sunulacaktır.