Ricoh eService: all our expertise at your fingertips

Ricoh eService

Ricoh eService is the new and convenient way of logging queries and placing orders quickly.

Register or login here.

 

Future of Work

Future of Work - ThumbnailRicoh Europe sponsorluğunda gerçekleştirilen inovatif yeni bir araştırmada, Economist Intelligence Unit önümüzdeki 10-15 yılda iş dünyasını şekillendirecek önemli trendleri belirlemek için yola çıkmıştır. Aralarında teknoloji, tasarım ve sosyal ve çevre bilimlerinin de bulunduğu çeşitli uzmanlık alanlarından fikir liderlerinin görüşlerini alarak iş dünyasının geleceğine ilişkin vizyonları hayata geçirilecektir.

Future of work