CSR Uyumluluğu

Küresel Vatandaşlık Herkesin Meselesidir.

Küresel Sorumluluklarımıza doğru bir Adım Atıyoruz.

İyi Uyumluluk İyi Bir İş demektir

Yazdır Twitter Facebook Delicious LinkedIn

İlgili Bağlantılar

Ricoh Group 2015 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu

Ricoh's Sustainability report 2014

Raporu çevrimiçi görüntüleyin ya da Adobe PDF formatında indirin.

  • Çevre

    Green leaf.

    Çevrenin korunması, Ricoh'un kurumsal stratejisinde büyük bir öneme sahiptir.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk (CSR) programımızın tamamının amacı, en yüksek küresel vatandaşlık ve uyumluluk standartlarını elde etmektir. Bu amaç, kendi bünyemizde ve iş ortaklarımız ile tedarikçilerimiz arasında ön plana çıkarttığımız bir odak noktasıdır.

Yüksekleri Hedefleme

“Ricoh CSR Tüzüğü”nde ve“Ricoh Davranış Kuralları”nda tanımlandığı şekilde iş faaliyetlerimizde ve tedarik zincirlerimizde en yüksek etik standartları benimsemiş bulunmaktayız. Bu belgeler, günlük iş uygulamalarımızda benimsememiz gereken standartları, etik kuralları ve davranışları tanımlamamıza ve bir etik davranış kurallarını hayata geçirmemize yardımcı olmaktadır.

Sayfanın Üstü

Mükemmelliğin Gelişimini Destekleme

Kurumsal Sürdürülebilirlik hedeflerimizi, Ricoh Avrupa'nın stratejik planlama sürecinin kalbine entegre ettik ve EFQM iş mükemmelliği modelini de hayata geçirdik. Bu sayede paydaşlarımızın ihtiyaçlarını bütüncül bir şekilde görüntüleyebilme ve şirketimizin büyümesine imkan sağlayacak uzun vadeli kararları alabilme olanağına kavuştuk. 2010 yılında Ricoh Avrupa, EMEA bölgesindeki tüm faaliyetlerinde uyguladığı EFQM sayesinde 5 yıldızlı "Mükemmellik Takdiri" ödülünü kazandı. Üstelik EFQM'den bu düzeyde takdir kazanmayı başaran şimdiye kadarki en büyük ve en kompleks yapıdaki kuruluş da biz olduk.

Sayfanın Üstü

Hedeflerimize Erişmemize Yardımcı Olan Koordinasyon

“Toplam Risk Yönetimi” (TRM) Çerçeve Çalışmamız, uyumluluk ve risk yönetimi yaklaşımlarımızı koordine etmemize yardımcı olmaktadır ve bu çalışma ile her bir etkenden etkilenen yedi temel risk alanı ve paydaş grubu belirledik.

Sayfanın Üstü

CSR Image

Yıllar içinde Ricoh Avrupa, kurumsal uyumluluk ve sertifikasyon alanındaki hedeflerini sürekli olarak gerçekleştirmiştir:

  • Ricoh Avrupa'nın tüm şirketleri, Sarbanes-Oxley Kanunu'na (SOx) uygun hareket etmektedir. 

  • Ricoh'nun mali sonuçları KPMG tarafından denetlenmekte ve finansal raporlama süreçlerimizin doğruluğu ve güvenilirliği temin edilmektedir. 

  • Avrupa'daki tüm Ricoh tesislerinin ISO 14001 akreditasyonu (Çevresel Yönetim) mevcuttur. 

  • Ricoh'nun tüm üretim tesislerinin, aralarında Ricoh Avrupa'nın Genel Merkezi'nin de bulunduğu Ricoh Europethe grubundaki belli başlı tüm faaliyet şirketlerinin ve Tedarik Zincirimizin ISO9001 sertifikasyon (Kalite Yönetim Sistemi) mevcuttur. 

  • Ricoh Avrupa'da ayrıca bir ISO27001 küresel sertifikasyonu da (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) vardır.

Sayfanın Üstü