Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi.

Yazdır Twitter Facebook Delicious LinkedIn

Son Kullanıcı Lisans Anlaşması

İlgili lisans şartlarının bir kopyası için lütfen ürünle birlikte verilen dokümanlara ve diğer bilgilere başvurun, ya da lütfen Ricoh ile iletişim kurup lisans şartlarının bir kopyasını isteyin.

www.ricoh-support.com sitesinde sunulan indirmeler ("Yazılım") Ricoh Ürünleri desteği içindir. Yazılım Ricoh Europe PLC, 20 Triton Street, London, NW1 3BF, United Kingdom (“Ricoh”)'ya ya da Ricoh'ya Yazılım alt lisansı veren üçüncü bir tarafa aittir.

Siz, son kullanıcı, Yazılımı bu Anlaşmanın şartlarına uygun olarak kullanmalısınız. Yazılımı bir bilgisayara yükleyerek bu şartları yerine getirmeyi kabul etmiş sayılırsınız. Bu Anlaşmanın şartlarını kabul etmiyorsanız Yazılımı hiçbir bilgisayara yüklemeyebilirsiniz.

Lisans verme

Yazılımı, Yazılımın yapıldığı Ricoh ekipmanı ile kullanabilirsiniz. Yazılımı, ekipmana elektronik erişime izin veren herhangi bir bilgisayarda kullanma izniniz vardır. Yazılımı kiralama, satma, ya da başka bir şekilde dağıtma veya bu lisans altındaki haklarınızı üçüncü bir şahısa devretme izniniz yoktur.

Kabul etme

Yazılımı indirerek bu Anlaşmanın şartlarını kabul etmiş sayılırsınız.

Süre

Bu lisans sonlandırılana kadar etkin kalır. Bu Anlaşmanın şartlarına uymazsanız Ricoh hemen lisansı sonlandırır. Sonlandırıldıktan sonra gecikme olmadan Yazılımın ve dokümanlarının tüm kopyalarını imha etmeniz gerekir.

Yazılımın Sahipliği

Yazılımın mülkiyeti ve sahipliğinin her zaman Ricoh veya Ricoh'ya Yazılımın alt lisans hakkını veren üçüncü taraf satıcı tarafından korunacağı bu Anlaşmanın açık şartıdır.

Kopyalama

Yazılım ve dokümanları telif hakkı altındadır. Operasyonel güvenlik için gereken kopyalar dışında yazılımın kopyalarını yapamazsınız ve başkalarının yapmasına izin veremezsiniz. Bu amaç için en fazla üç kopya yapılabilir. Bu tür kopyalar bu Anlaşmanın şartlarına tabidir. Yazılım ve/veya dokümanlarının tamamında ya da bir kısmında değişiklik, uyarlama, birleştirme, tercüme etme, ters mühendislik, geri derleme, parçalara ayırma ya da Yazılım ve/veya dokümanlarından türeyen eserler oluşturma yapılamaz. Yazılımın ve/veya dokümanlarının telif hakkı ihlâli, yetkisiz aktarımı,  çoğaltılması veya kullanılmasından dolayı yasal olarak sorumlu tutulabilirsiniz. Birbiri ile uyumlu olması için ters mühendislik ya da geri derleme gerekirse, lütfen Ricoh ile iletişim kurun.

Garantiler

Ricoh, Yazılım ve/veya dokümanları konusunda hiçbir şekilde garanti vermez. Tüm dosyalar, sürücüler ve diğer materyaller "olduğu gibi" sağlanır.

Feragatname

Ricoh, geçerli yasa altında açık veya ima edilen bütün garantilerden, ancak bunlarla sınırlı olmayan, özel bir amaç için pazarlanabilirlik ve uygunluk için ima edilen garantilerden bütünüyle feragat eder. 

Sorumluluk

Ricoh bu Yazılımda ve/veya dokümanlarında olabilecek hatalar, ya da kâr kayıpları, veri kaybı, uyumsuzluk, bozulma, fırsat kayıpları, ve böylesi hataların sonucunda oluşabilecek dolaylı ya da arızi zararlar için sorumlu tutulamaz. Geçerli yasa altında Ricoh Yazılımın kullanımından ya da kullanılamamasından doğacak her türlü zarar için sorumluluğu bütünüyle reddeder.
Yayılmasını önleme

Yazılımı normal, nükleer, kimyasal, biyolojik silahların ve/veya misil teknolojisinin üretimi ve kullanımı için araştırma ve geliştirme faaliyetleriyle ilgili olan hiçbir firmaya, kuruluşa, ve/veya şahısa satamazsınız, devredemezsiniz ve başka bir şekilde kullanılmasını sağlayamazsınız.

Bölünebilirlik

Bu Anlaşmanın herhangi bir parçası ya da hükmü uygulanamaz kılınırsa ya da herhangi bir yargı merciinin geçerli yasası ile ihtilaf içinde olursa, kalan parçaların ya da hükümlerin geçerliliği etkilenmeyecektir.

Applicable law

This Agreement is governed by and construed in accordance with the laws of England.

Competent Court

All disputes arising in connection with this Agreement shall be submitted to the exclusive jurisdiction of the competent court in England.

Sayfanın Üstü