Belgeleme Süreci Dışarıdan Destek

Bir uçtan diğerine belge süreçlerinin tamamının dış kaynaklara devredilmesi sayesinde işinize daha fazla odaklanabilirsiniz.

Yazdır Twitter Facebook Delicious LinkedIn

İlgili Bağlantılar

  • Toplam Yeşil Ofis Çözümleri

    Sürdürülebilir danışmanlık, Çevreci Teknoloji ve Ricoh'un ikinci el onaylı ekipmanları hakkında daha fazla bilgi alın.

Döküman açısından yoğun süreçlere uçtan uca odaklanarak Ricoh belirli belge iş akışlarını en verimli hale getirebilir ve iş ihtiyaçlarınıza uygun hale gelmelerini sağlayabilir. Bu süreci ve işinizi yürütmek için gerekli bilgilerin sunulması sürecini dış kaynaklara devretmeniz sayesinde çalışanlarınız da ihtiyaç duydukları bilgileri daha hızlı ve daha verimli bir şekilde bulabilecektir.

Döküman Süreci Dış Kaynak Kullanımı

Office woman desk with laptop
Çeşitli Verilerin Basımı

Baskıları özelleştirme, iş akışı verimliliğini arttırma, toplu kişiselleştirmede uzmanlaşma, tümü kurum bünyesinde.

Woman in an office corridor looking left.
Dijital Posta Odası

İş verimliliğini arttırın ve gelen postaların taranmasından doğru sınıflandırılmasına ve erişilebilir bir şekilde endekslenmesine, teslimata, kayıt yönetimine ve güvenli imhaya kadar tüm süreçler üzerinde daha fazla kontrol imkanına sahip olun.

Woman in an office looking out a window.
i-Invoicing - Alacak Hesapları

Ricoh’nun ticari alacaklar için sunduğu i-Faturalama çözümü sayesinde işletmeler fatura üretim süreçleri boyunca bir yandan kağıt kullanımını azaltır ve ortadan kaldırırken öte yandan da faturaları müşterilerine ister elektronik isterse de basılı ortamda olmak üzere istedikleri her tür şekilde gönderebilmektedirler.

Office woman looking right
i-Invoicing - Borç Hesapları

Ricoh’nun ticari borçlar için sunduğu i-Faturalama çözümü, işletmelerin fatura onayı ve ödeme süreci boyunca kağıt kullanımını azaltmalarına ve ortadan kaldırmalarına imkan tanıdığı gibi doğrudan tedarikçinin ERP sistemlerine de bağlanır. Böylece tedarikçileriniz de elektronik ortamda size fatura düzenleyebilir.

Sayfanın Üstü

Daha fazla bilgiye mi ihtiyacınız var?
Lütfen web, e-posta, telefon ya da faks aracılığıyla bizimle iletişime geçin.

Sayfanın Üstü