Çerez Politikası

Ricoh, bu siteyi kullandığınızda size daha iyi bir deneyim sunmak için çerezler gibi veri toplama araçları kullanır. Bu ayarları nasıl değiştirebileceğinizi ve çerezler hakkında daha fazla bilgiyi buradan alabilirsiniz.

Sürdürülebilirlik Optimizasyon Programı

Genel bakış

Ricoh’un Sürdürülebilirlik Optimizasyon Programı, belge üretim ve Toplam Sahip Olma Maliyetinizi (TCO) optimize etmenize yardım ederek CO2 emisyonlarınızda hemen ve ölçülebilir azalmalar elde etmenizi sağlar. Sürdürülebilirlik Optimizasyon Programımız sıfır karbon ayak izi elde etmek için atılacak adımları sunan beş adımlı bir danışmanlık süreci ile sunulmaktadır:

1. Analiz
Önce belge çıktı altyapınız ile ilgili mevcut tüm bilgileri toplayıp analiz ederek geçerli karbon emisyonlarınız için bir taban çizgisi belirleriz, bu belirlemede kağıt ve enerji tüketimini de hesaba katarak çevre ve gelecek ihtiyaçları için doğru yaklaşımı değerlendiririz.

2. Tasarım
Kendi yönetim taahhütlerinizi, süreç verimliliğine, maliyet optimizasyonu ve üretkenlik iyileştirmesine ilişkin amaçlarınızı da dahil ederek iyileştirme için önemli alanları net bir şekilde tanımlayan bir plan formüle ederiz. Pratik adımlar, enerji verimli cihazların yerleşimi için yeni kat planlarının ve somut sonuçları izlemek ve ölçmek için kesin KPI'ler elde etmeye giden yolu belirten bir raporu içermektedir.

3. Uygulama
Sonraki aşama, kararlaştırılan taslağın uygulanması aşamasıdır ve çift taraflı yazdırma ve güç tasarrufu modları içeren çok işlevli yazıcılar gibi cihazların kurulumunu ve ayarlanmasını kapsar. Ekolojik farkındalığı artırmak, enerji verimli cihaz kullanımını öğretmek ve çift taraflı yazdırma gibi basit değişikliklerin yaratabileceği etkiyi anlatmak için eğitim verilir.

4. Yönetim
Ardından sonuçları izlemeye, bunları taban çizginize ve tasarım aşamasında belirlenen sürdürülebilirlik KPI'lerine göre ölçmeye başlarız. Negatif varyanslar gözlemlediğimizde süreci iyileştirmek ve performans hedeflerini aşan başarıları tekrarlamak için öneriler içeren düzenli raporlar sunarız. Ayrıca hedefler gerekiyorsa filonuzun sürdürülebilirlik performansını kalibre etmek için yeniden tanımlanabilir.

5. Nötralizasyon
Çözümümüz kontrolünüz altındaki tüm etkinliklerin çevresel etkilerini azaltmaktır. Ancak en sürdürülebilir süreçlerde bile önlenemez kağıt ve güç kullanımı ve cihaz bakımından kaynaklanan belirli bir karbon emisyonu kalacaktır. SGS onaylı hesaplama yöntemimizi kullanarak kalan etkiyi belirlenen rakamlara dönüştürüyor ve sıfır karbon ayak izi hedefi elde etmenize yardımcı olacak karbon karakteri seçeneği sunuyoruz.Önemli özellikler ve faydaları

Ricoh’un Sürdürülebilirlik Optimizasyon Programı, belge iş akışınızın karbon ayak izini nörtalize etmeniz için size pratik, yapılandırılmış, ölçülebilir bir yaklaşım sunmaktadır.

Bir şirket mottosu olarak sürdürülebilirlik  Pragmatik, işleme koyulabilir bir sürdürülebilirlik politikası, son yıllarda şirket gündeminin ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Artan enerji maliyetleri ve bunun taban çizgisindeki etkileri yalnızca bir etmendir. Sağlam bir sürdürülebilirlik stratejisi, müşteriler ve ortaklar işinizi sorumlu bir şekilde yaptığınıza ilişkin güvence beklerken rekabetçi kalmak açısından çok önemlidir.

Düzenlenmiş süreçler ve daha iyi finansal kontrol  Sürdürülebilirlik Optimizasyon Programının uygulanması, belirgin çevresel faydalarının ötesinde organizasyon çapında üretkenlik ve maliyet tasarrufu avantajları sunar. Sürdürülebilir çalışma, enerji verimli donanım, atık azaltan yazılım ve çevre bilincine sahip iş modelleri uygulanmasını içerir. Bunların tümünün taban çizgisine ve insanların organizasyonunuz dahilindeki performansına doğrudan etkisi vardır.

Test edilmiş, onaylanmış ve doğrulanmış bir yaklaşım Ricoh Sürdürülebilirlik Optimizasyon Programı, analiz ve uygulama alanlarında kapsamlı bir deneyim havuzundan yararlanmaktadır. SGS sertifikalı Sürdürülebilirlik Optimizasyon Programımız ile bugüne (Haziran 2021) kadar, Avrupa çapında küçük işletmelerden çok uluslu kurumlara kadar değişen bir müşteri yelpazesinde 10.000'i aşkın ekolojik denetim tamamladık. Emisyonlarında ortalama %34'lük ve TCO değerlerinde %31'lik bir azaltma ile müşterilerimize elle tutulabilir sonuçlar elde etmelerinde yardımcı olduk.

Servis kullanım vakaları

Kullanım senaryosu 1: Cep telefonu şirketinin çevreci BT yazdırma girişimi

Zorluk; Ofis yazdırma ortamının çevresel etkisini azaltmak için bu küresel cep telefonu şirketi, şunları elde etmek için bir Çevreci BT ‘Daha Az Kağıtlı Ofis’ girişimi başlattı:

 • Daha küçük karbon ayak izi
 • Daha düşük Toplam Sahip Olma Maliyeti (TCO)
 • İyileştirilmiş hizmet teslimatı
 • Daha fazla güvenlik
 • Yönetilen küresel baskı hizmeti

Ricoh çözümü - Ricoh, grup için şirketin esnek çalışma ve mobilite stratejisini destekleyen, ekolojik açıdan verimli bir baskı altyapısı geliştirdi. Bu süreç şunları geliştirmeyi de içeriyor:  

 • Bir Çevreci ofis ortamı anketi
 • Küresel/yerel proje yönetimi
 • Standardize edilmiş en uygun teknoloji
 • Özel yerinde hizmet desteği
 • Ayrıntılı küresel/yerel raporlama

Sonuçlar - Küresel rasyonelleştirme ve standartlaştırma: 

 • Çalışan / aygıt oranını %300 artırdı (ortalama 20:1'den 60:1'e)
 • Bazı bölgelerde kağıt tüketimini %75'e varan oranlarda azalttı
 • Kullanıcı başına yıllık ofis baskı maliyetini ortalama %50 oranında azaltmayı sağladı
 • Şirketin karbon ayak izinde, yıllık neredeyse 3 milyon kg düzeyinde, belirgin ve sürdürülebilir bir azaltma elde etmesine yardımcı oldu.

Kullanım senaryosu 2: Ricoh çevreci ofis çözümü, dünya lideri endüstriyel şirketin kendi küresel karbon emisyonlarını azaltmasına yardım ediyor

Zorluk; organizasyonun baskı ve reprografik altyapısı organik olarak büyüdü. Tek başına yazıcılardan oluşan bir filonun yüksek işletim maliyetleri gerektirdiği ve kullanım üzerinde fazla bir kontrol sağlamadığı açıkça belirlendi. Şirket verimsiz ekipman kullanırken baskı hacimleri büyümeye devam etti ve karbon emisyonları gerektiğinden yüksek hale geldi.
Ricoh’un çözümü; Ricoh var olan altyapıyı analiz etti, baskı hacimlerini denetledi ve enerji tüketimi gibi çevreci ölçütleri kaydetti. Bulgularımız ışığında şunları sunduk:

 • Ricoh yeşil ofis çözümü
 • Çevreci baskı denetimi
 • Enerji verimli çok işlevli yazıcılar
 • Yönetilen baskı ortamı

Sonuçlar; verimsiz yazıcıları kaldıran ve baskıyı enerji açısından daha verimli çok işlevli ürünlere yönlendiren bu çözümle, şirketin kendi küresel karbon emisyonlarını azaltmasına ve tasarruf sağlamasına yardımcı oluyoruz: 

 • Baskı ve reprografik masrafları %18 azaldı
 • Kağıt kullanımı %15 azaldı
 • Ve karbon ayak izinde belirgin ve sürdürülebilir bir azalma elde edildi